Maria - Idool van alle tijden

Uit Flehite Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Logo Maria.png

Inleiding

Maria is al eeuwenlang de bekendste vrouw ter wereld. Ze is niet alleen de moeder van Jezus, maar ook bemiddelaar, oermoeder, troosteres en beschermster. Ze laat Amersfoort niet onberoerd: in de zomer van 2011 wijdt Museum Flehite een uitgebreide tentoonstelling aan Maria. Aan de hand van kunst, objecten, foto’s en film wordt haar verhaal, en dat van de mensen die zij beroert, in beeld gebracht. Bij de tentoonstelling heeft Museum Flehite het eenmalige glossy tijdschrift Maria gemaakt. Op www.idoolvanalletijden.nl is meer over de tentoonstelling te lezen en is ook het activiteitenprogramma te vinden.

De kracht en reikwijdte van Maria zijn ongekend. Eeuwenlang speelde zij een belangrijke rol als bemiddelaar binnen de Katholieke kerk. Tegenwoordig hebben velen de traditionele kerk verruild voor eigen vormen van geloof en zingeving, maar de rol van Maria groeit alleen maar. Als vrouw en moeder is ze een rolmodel. Ze vormt een inspiratiebron. Jongeren hebben haar beeltenis geadopteerd. Museum Flehite brengt de vele rollen van Maria in de tentoonstelling in beeld. Alle zintuigen worden geprikkeld: bezoekers kunnen luisteren, ruiken, een kaarsje branden en een berichtje aan de speciaal voor het museum gemaakte spijkerbroeken-Mantelmadonna hangen.

Maria.jpg

Amersfoort Mariastad

Maria is sinds 1444 niet meer weg te denken uit Amersfoort. Nadat er een wonder rond een sober Mariabeeldje plaatsvond, werd de stad een belangrijke bedevaartplaats. Een nagebouwde kapel, het originele mirakelboek, pelgrimstekens, middeleeuwse muziek, objecten en kunst geven de sfeer van destijds weer. Zelfs na de verbodsbepalingen bij de Hervorming van 1579 vond er in Amersfoort openlijk een stille omgang plaats. Dat de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog gespaard is gebleven, is volgens sommigen te danken aan de bescherming van Maria. Tot op de dag van vandaag vindt er ieder jaar een Vrouwevaart plaats, die de laatste jaren in populariteit toeneemt.

Maria als inspirator

Een deel van de expositie is gewijd aan Maria als inspirator van kunstenaars en vormgevers. Er is werk te zien van hedendaagse kunstenaars Marc Mulders, Carolein Smit, Marliz Frencken, Karin Bos, Frans Fransiscus, Judith Krebbekx, Marijke Vijfhuizen en Barbara Bläsing. De beweegredenen van deze kunstenaars zijn divers: de één portretteert haar vanuit een Katholieke achtergrond, de ander omdat zij inspireert als oermoeder of als rolmodel of vanwege haar universele betekenis. In acht bijzondere altaren, mede vormgegeven door Sally Pittman, komen de vele gedaanten van Maria (door de eeuwen heen) naar voren.

Glossy Maria

Bij de tentoonstelling verschijnt het eenmalige glossy tijdschrift Maria. In 84 pagina’s met achtergrondartikelen, lifestyle en do-tips, is te lezen hoe Maria anno nu leeft. Zo vertelt domineesdochter Rosita Steenbeek in een openhartig interview over haar jeugd en de rol van Maria in haar leven. Modeontwerpster Sally Pittman legt uit waarom haar frêle ontwerpen vaak naar Maria verwijzen. Twee niet-gelovige vrouwen brengen een bezoek aan Lourdes en doen verslag. Worden zij geraakt? De glossy bevat ook achtergrondartikelen over de tentoonstelling in Amersfoort, Maria in de hedendaagse kunst en over het verschijnsel van de Zwarte Madonna. De glossy is landelijk te koop in de betere boekhandel, in Museum Flehite en online via www.boekencentrum.nl.

EXTRA!

Maria, idool van alle tijden website!

Bij de tentoonstelling is een speciale website. Daar kunt u meer informatie over het activiteitenprogramma vinden en is er de mogelijkheid om interactief een kaarsje te branden. Nieuwsgierig? Kijk dan op: http://www.idoolvanalletijden.nl

Galerij

Kijk ook naar de Galerij Maria - idool van alle tijden